แผนรายได้

รายได้จาก PageQQ มาจากไหนบ้าง

💲มาดูกันว่า ช่องทางรายได้ PageQQ มาจากไหนบ้าง💲

7

สรุปแผน

ข้อที่ 1 50 เปอร์เซ็นต์จากการขายพื้นที่โฆษณาหรือ content หมายความว่าวันนี้เรามีคนหนึ่งคน สมัครและโอนเงินเข้าระบบในวันรุ่งขึ้นเราจะมีรายได้จากค่าแนะนำคือ 500 บาท

ข้อที่ 2 รายได้ 10% จากค่าบริหารทีมหมายความว่าลูกเราที่เราแนะนำตรง หากเขามีรายได้ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามทุกครั้งที่เขาถอนเราจะได้ 10% ทุกครั้งเช่นวันนี้น้องธรรมชาติเป็นอะไรที่แล้ววันนี้ที่มีรายได้ 1000 บาทวันนี้ที่ถอนที่จะได้ 900 ส่วนน้องจะได้ 100 บาท ยกตัวอย่างวันนี้ถ้าน้องแนะนำควรติดตัว 100 คนแต่ละคนก่อนทุกครั้งเขาจะจ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ให้กับน้องแล้วคิดว่าน้องจะมีรายได้ขนาดไหน

ข้อที่ 3 1 % 20ชั้น หมายความว่า ระบบ ใน page qq จะมีการวางผังแบบ autorun ซึ่งวันนี้ทุกคนจะมีสามเหลี่ยมของตนเอง วันนี้ภายใต้สามเหลี่ยมของเรา นับจากอัพไล ข้างบนเป็นต้นมา จะมีการโยนแบบอัตโนมัติรวมทั้งทีมงานของเราด้วย หมายความว่าวันนี้ทีมงานที่อยู่ภายใต้สามเหลี่ยมของเรา ทุกครั้งที่มีการสมัคร 1000 บาท เราจะได้ 1% ทุกครั้งหมายความว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ภายใต้องค์กรเราทุกครั้งที่มีคนมาสมัครเราจะได้ 1% ของค่าสมัคร หรือ 10 บาท ส่วน 1 % อีกข้อนึงก็คือ จากการ Service บัญชี 6 Q หรือ 300 บาท ทุกครั้งที่สายงานมีการชำระ เราจะได้ 1% ก็คือ 3 บาท หากองค์กรเรามีพันคน เขามีการจ่ายออโต้ชิพ เพื่อบำรุงระบบ 1000 คน เราก็จะได้ 3000 บาท เป็นต้น หาก หมื่นคนก็จะได้ 30000  แสนคนก็จะได้ 3 แสน

ข้อที่ 4 รายได้จากการเป็นเซ็นเตอร์ หมายความว่าวันนี้ เราจะมีคุณสมบัตินี้ก็ต่อเมื่อเรามีคนที่เราแนะนำ ตรง คนครบ 100 คน ยกตัวอย่างวันนี้คน 100 คนของเรามีทีมงานในองค์กร 100 คน 100 คู่ 100 เท่ากับ 1 หมื่น แสดงว่าวันนี้ภายใต้สามเหลี่ยมของเรามีสมาชิกหนึ่งเหมือนคน วันนี้สมาชิกทุกคนที่ถอนเงินไม่ว่าลึกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกชั้น ทั้งหมดแบบเหมาจ่ายเขาจะจ่ายให้เรา 2% หมายความว่า ยกตัวอย่างวันนี้ถ้าเรามีคนหนึ่งหมื่นคน แต่ละคนมีรายได้ 1,000 1000 คูณ 20 เปอร์เซ็นต์คุณคุณคุณ 2 เปอร์เซ็นต์เท่ากับ 20 บาท 20 บาทคุณเหมือนคนเท่ากับ 2 แสน วันนี้ถ้าเรามีองค์กรหนึ่งแสนคน เราก็จะมีรายได้ประมาณ 2 ล้านบาท วันนี้หากเป็นได้จากการลงทุน 1000 ท่านว่า มันคุ้มไหม

ข้อที่ 5 รายได้จากยอดวิว วิธีการคิด จะแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 1 ทุกคนที่เข้ามาในเพจ qq ทุกคนจะได้รับยอดวิวหมด ไม่ว่าจะจ่าย 300 หรือไม่จ่าย 300 ยกตัวอย่างวันนี้เพจ qq มีสมาชิก 10000 คน ในการคิดจะคิดสมาชิกใหม่ในเดือนนั้นว่ามียอดเข้ามาเท่าไหร่ บริษัทจะเอา 20% จากยอดของสมาชิกใหม่ทั้งหมดมาจ่ายให้กับวิว ที่ลงโฆษณาทั้งหมดแล้วหารด้วยกับทุกคนหรือ content หรือว่าแต่ละคนได้วิวเท่าไหร่ ก็จะเป็นยอดวิวในเดือนนั้นสำหรับคนที่ไม่จ่าย ส่วนคนที่จ่าย 300 ยกตัวอย่างวันนี้มีสมาชิกมีเพจ qq หนึ่งหมื่นคนแต่มีคนจ่าย 300 แค่ 1000 คน แสดงว่าคนกลุ่มนี้ 1 จะได้ รายได้จากยอดวิวปกติของสมาชิกทั้งหมด 2 ก็จะได้ส่วนแบ่ง 70 เปอร์เซ็นต์จากรายได้สมาชิกของคนที่ร่วมกันเสียจ่ายค่าบิลมาเพิ่มในยอดวิวอีกยกตัวอย่างในกลุ่มปกติคนที่ไม่จ่ายยอดวิวอาจจะได้วิวในเดือนนี้เดือนละปีละ 2 สตางค์เช่น 1 ล้านวิวก็จะได้ไม่เกิน 20000 บาทแต่หากสมาชิกที่ร่วมจ่าย 300 อาจจะได้วิวร 5 สตางค์หรือ 10 สตางค์เพราะจะมีรายได้จากส่วนที่เป็น 300 เข้าไปเสริมเช่นวันนี้ก็มีรายได้ก็มี 1 ล้านวิวรายได้วิวละ 10 สตางค์ ก็จะได้ 1 แสนบาทเป็นต้น

1000 จริงๆแล้วเงิน 1000 บาท เก็บไว้ก็ไม่รวยขึ้นหายไปก็ไม่จนลง และในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ และไม่มีธุรกิจไหนที่ลงทุนน้อยกว่า 1000 บาทอีกแล้วที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ขนาดนี้ แต่วันนี้ qq สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 5 ช่องทางและที่สำคัญทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มันเป็นธุรกิจ ที่ใครก็ทำได้เพราะเงินทุน 1000 บาทผมที่ชื่อว่าทุกคนมีแล้วทุกคนก็อยากมีธุรกิจแต่ธุรกิจนั้นต้องไม่รบกวนกับงานประจำแล้วต้องเป็นในสิ่งที่เขาใช้งานอยู่ทุกวันและไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนมีไลน์มีเฟสมีโทรศัพท์มีอินเตอร์เน็ตอยู่แล้วคำถามคือเขาเคยมีรายได้จากการใช้งานมาบ้างหรือไม่วันนี้แค่เปลี่ยนที่ขายย้ายที่โพสต์ เมื่อก่อนเล่นเฟสเล่นไลน์มีคนมาดูส่วนคนมาเล่นเราก็ไม่ได้ตังค์แต่ qq แค่คุณชวนคนมาเล่นเราก็ได้ตังค์ธุกิจเราขยายมีคนมาดูเราก็ได้ตังค์พี่มองว่าอย่างน้อยประเทศไทยควรจะมีครัวเรือนละ 1 รหัสในเขต qq แค่ลงทุน 1000 บาท ธานัท QQ 1000 สร้างเงินล้าน

       

2